EJRNAES.DK
Kontakt - Køb - Facebook - LinkedInByggeri - Villa Otto - Skitseprojekt    
Tæt på Fåborg i en kuperet kirsebærplantage med udsigt til det Fynske øhav lød opgaven på kombineret beboelse og produktion.   
Se også:
Sommerhus
Redskabsskur
Sommerhus

Tilbage
 


Situationsplan  Som en grundstødt ark skærer bygningskomplekset sig gennem plantagens højeste punkt. Komplekset består af tre selvstændige bygningskroppe. Mellem bygninger dannes udendørs ophold af forskellig privat karakter.
Plan Der ryddes spor til bygningskroppene i plantagens grid af kirsebærtræer. Sporene føres igennem til plantagens kant og udsigten til det fynske øhav. Fra ankomstpladsen kommer man gennem en "portåbning", med garage/skur til den ene side og Kontor/gæstebolig til den anden, frem til hovedhuset der gennemskæres af et fordelingsrum med adgang til produktion, køkken/ophold, værelsesfløj og 1. sal (disponibel)
Facade mod øst. Hovedhus. Huset er fuldmuret, vandskuret ude og inde. Det store tag er beklædt med træ på klink. Gulvniveauer afspejler terrænnets forløb, belægninger: træ og klinker


Til top

Mads Ejrnæs    •    Vig Bakke 3D    •     4560 Vig    •    mads@ejrnaes.dk    •    4127 7083    •      Facebook